TURİZMDE YAŞANAN İSTİHDAM SORUNU MECLİS GÜNDEMİNDE…

KONKORDATODA ALACAKLILAR MAĞDUR EDİLMESİN
14 Aralık 2018
2. 100 GÜNLÜK EYLEM PLANINI DEĞERLENDİRDİK
17 Aralık 2018

TURİZMDE YAŞANAN İSTİHDAM SORUNU MECLİS GÜNDEMİNDE…

BUDAK: “KIŞ GELDİ TURİZM ÇALIŞANLARININ YÜZDE 98’İ İŞLERİNİ KAYBETTİ”

“KİRALARINI BİLE ÖDEYEMEZ HALDELER”

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, kış aylarının gelmesiyle birlikte turizm sektöründe çalışanların yüzde 98’inin işsiz kaldığını söyledi. Sezonun 5-6 ay ile sınırlı kalması nedeniyle sektörde görev yapan personelin kış gelince işten çıkarıldığını belirten Budak, “Sezon sona erdiği için turizm çalışanlarının yüzde 98’i şu anda işsiz. Sezonluk çalıştıkları için kış aylarında iş bulamıyorlar. Büyük bir kısmı işsizlik maaşından da yararlanamıyor. Kiralarını bile ödeyemez haldeler” dedi.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Budak şunları söyledi:

“Turizm sezonu 5-6 ay ile sınırlı kalıp, 12 ayı kapsayamadığı için turizm çalışanları sürekli aynı sorunu yaşıyor. Kış ayları geldiğinde sektördeki personel işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Şu anda sektörde çalışan personelin yüzde 98’i işsiz kaldı. Kışın iş bulamıyorlar. Büyük bir kısmı işsizlik maaşından da yararlanamıyor. O kadar ki kiralarını bile ödeyemez haldeler.”

Turizm sektörünün emek yoğun bir sektör olduğuna dikkat çeken Budak, turizmin gelişmesindeki en önemli etmenlerden birinin de nitelikli ve donanımlı insan kaynağı olduğunu ifade etti. Budak, “İstihdamdaki bu durum aynı zamanda sektörde kalifiye eleman bulma sorununu da doğuruyor. Eğitimli ve nitelikli elemanlar, yılın belli dönemlerinde işsiz kalmak yerine farklı sektörlere geçmeyi tercih ettiğinden sezon başında bu kez de kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Her sezon yeniden eleman yetiştirilmeye çalışılması da adeta bir kısır döngüye yol açarak hizmet kalitesinin düşmesine neden olmaktadır” dedi.

Budak, önergede şu sorulara yer verdi:

“Turizm çalışanlarının bahse konu istihdam sorununun çözümüne yönelik Bakanlığınızın başlattığı bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmanın ayrıntıları nelerdir?  İstihdam süresinin sınırlı olması turizmde kalifiye eleman sorununu da doğurmaktadır. Sektörde nitelikli turizm çalışanı istihdamına yönelik önlemler alınmakta mıdır? Alındıysa hangi önlemler uygulamaya konulmuştur? Sezon dışında sektöre verilen SGK desteğinin artırılması vb. yollarla istihdamın sürekliliği sağlanmasına ilişkin girişimler var mıdır? Sektördeki kayıt dışı istihdama ve çalışma koşullarına yönelik kamu denetimleri hangi sıklıkla yapılmaktadır? Denetimlerin etkinliği nedir?”

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

 

Çetin Osman BUDAK

Antalya Milletvekili

Emek yoğun bir sektör olan turizm sektörü hizmet açısından büyük ölçüde nitelikli ve donanımlı insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Turizm sezonunun sadece 5-6 ay ile sınırlı kalması, sezon bittiğinde turizm çalışanlarının işsiz kalması sonucunu doğurmakta, çalışanları aileleriyle birlikte zor durumda bırakmaktadır. Bu durum aynı zamanda sektörde kalifiye eleman bulma sorununu da doğurmaktadır. Eğitimli ve nitelikli elemanlar, yılın belli dönemlerinde işsiz kalmak yerine farklı sektörlere geçmeyi tercih ettiğinden sezon başında kalifiye eleman bulunamamaktadır. Her sezon yeniden eleman yetiştirilmeye çalışılması da adeta bir kısır döngüye yol açarak hizmet kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

 

Kış aylarının gelmesiyle birlikte turizm işçileri yine işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Meslek birlikleri temsilcilerinin ifade ettiklerine göre idari personelin yüzde 2’si dışında kalan turizm çalışanlarının yüzde 98’i bu sezon da işlerini kaybetmiştir. Kış şartlarında evlerinin kiralarını bile ödeyemeyen turizm çalışanlarının, sezon dışındaki aylarda iş bulma olanaklarının olmadığı da ifade edilmektedir.

Bu çerçevede;

  1. Turizm çalışanlarının bahse konu istihdam sorununun çözümüne yönelik Bakanlığınızın başlattığı bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmanın ayrıntıları nelerdir?
  2. İstihdam süresinin sınırlı olması turizmde kalifiye eleman sorununu da doğurmaktadır. Sektörde nitelikli turizm çalışanı istihdamına yönelik önlemler alınmakta mıdır? Alındıysa hangi önlemler uygulamaya konulmuştur?
  3. Sezon dışında sektöre verilen SGK desteğinin artırılması vb. yollarla istihdamın sürekliliği sağlanmasına ilişkin girişimler var mıdır?
  4. Sektördeki kayıt dışı istihdama ve çalışma koşullarına yönelik kamu denetimleri hangi sıklıkla yapılmaktadır? Denetimlerin etkinliği nedir?

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir