2 MİLYON MEMUR EMEKLİSİNİ İLGİLENDİREN KANUN TEKLİFİNİ TBMM BAŞKANLIĞINA SUNDUK

CARETTA CARETTALARIN ÜREME ALANINA AKARYAKIT DAĞITIM TESİSİ KURULUYOR
8 Ağustos 2019
ALANYA TANKER RİSKİYLE İLGİLİ TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYORUZ!
16 Ağustos 2019

2 MİLYON MEMUR EMEKLİSİNİ İLGİLENDİREN KANUN TEKLİFİNİ TBMM BAŞKANLIĞINA SUNDUK

CHP’Lİ BUDAK’TAN CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ÇETİN OSMAN BUDAK, MEMURLARIN EMEKLİ OLDUKTAN SONRA DA AİLE YARDIMI ALMALARINI ÖNGÖREN KANUN TEKLİFİNİ TBMM BAŞKANLIĞINA SUNDU

“AİLE YARDIMI EMEKLİ MEMURLARA DA ÖDENSİN”

“ÜST ÜSTE GELEN ZAMLAR EMEKLİ MAAŞINI  DONDURMADAN BİLE HIZLI ERİTTİ”

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, sayıları 2 milyonu aşan memur emeklilerinin de çalışan memurlar gibi Aile Yardımı Ödeneği alması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı günümüzde, dar ve sabit gelirli kesimlerin hayatlarını sürdürmekte güçlük çektiğini belirten Çetin Osman Budak, kanun teklifinin gerekçesinde, şunları söyledi:

“Enflasyona en duyarlı kesim olan ve enflasyondan en çok etkilenen emeklilerimiz, giderek artan zorunlu giderlerini bile karşılamakta zorlanmaktadır. Kanun teklifi ile memurların, emeklilik dönemlerinde hayat koşullarının bir nebze de olsa iyileştirilmesi amaçlanmıştır.”

Halen çalışan memurlara 2019 yılı ikinci yarısından itibaren aylık 295,47 lira Aile Yardımı Ödeneği verildiğinin altını çizen Budak, “Aile Yardımı Ödeneğinin, belirli koşulları taşıması şartıyla emekli memurlara da verilmesi, temel ihtiyaçların karşılanmasında destek niteliğinde olacaktır” diye konuştu.

ÜST ÜSTE GELEN ZAMLAR MAAŞLARI DONDURMADAN DAHA HIZLI ERİTTİ

Ekonomi yönetiminin, maaşlara enflasyon farkının belirleneceği Temmuz ayında enflasyonu bilinçli olarak düşük çıkardığına değinen Çetin Osman Budak, “Bir çok ürünün fiyatı, Haziran’ın 25’inden sonra artırıldı. Üstelik, elektrik, doğalgaz ve sigara zammı da aynı şekilde Temmuz sonu ve Ağustos’un başında yapıldı. Geleneksel olarak enflasyonun düşmesi gereken dönemlerde bile yüksek fiyat artışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Üst üste gelen zamlar, dar ve sabit gelirlilerin maaşlarını, yaz sıcağında dondurmadan daha hızlı eritti” şeklinde konuştu.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim.   07.08.2019

Çetin Osman BUDAK

  Antalya Milletvekili
GENEL GEREKÇE

Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı günümüzde, dar ve sabit gelirli kesimler hayatlarını idame ettirmekte güçlük çekmektedir. Bu kesimlerin başında ise emeklilerimiz gelmektedir. Enflasyona en duyarlı kesim olan ve enflasyondan en çok etkilenen emeklilerimiz, giderek artan zorunlu giderlerini bile karşılamakta zorlanmaktadır. Kanun teklifi ile memurların, emeklilik dönemlerinde hayat koşullarının bir nebze de olsa iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Halen çalışan memurlara 2019 yılı ikinci yarısından itibaren aylık 295,47 lira olan Aile Yardımı Ödeneğinin, belirli koşulları taşıması şartıyla emekli memurlara da verilmesi, temel ihtiyaçların karşılanmasında destek niteliğinde olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1-Madde ile memurların çalışırken eşleri için aldıkları Aile Yardımı Ödeneğinin, emekliliklerinde de devam ettirilmesi öngörülmüştür.

Madde 2-Yürürlük maddesidir.

Madde 3-Yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Aile yardımı ödeneği, memurun emekli olması halinde, her ne şekilde olursa olsun, menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşine, ödenmeye devam edilir. Bu fıkra uyarınca yapılan ödeme,  memurun ölümü veya eşinden boşanması halinde kesilir”.

Madde 2-Bu Kanun, 1 Temmuz 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3-Bu Kanun hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir