KYK Yurtları Ücretsiz Olsun

Yapay Zekaya Göstermelik Destek
24 Ağustos 2019
Meslek Odalarını Ziyaret Ettik!
24 Ağustos 2019

KYK Yurtları Ücretsiz Olsun

CHP’Lİ BUDAK, KYK YURTLARINDAN ÜCRET ALINMAMASINI İÇEREN TEKLİFİNİ TBMM BAŞKANLIĞINA SUNDU

“KYK YURTLARI ÜCRETSİZ OLSUN”

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilerden yurt ücreti alınmaması için kanun teklifi verdi. Son olarak KYK yurtlarına yüzde 20’ye yakın zam yapıldığını vurgulayan Budak, “Enflasyon ve işsizliğin dizginlenemediği mevcut ekonomik koşullarda, kamu işçilerine yüzde 8, memurlara ise yüzde 4 zam teklif edildiği bir ortamda KYK yurtlarına yapılan yaklaşık 20’lik zam insafsızlıktır. Eğitimin en temel sosyal haklardan biri olması nedeniyle üniversiteli gençlerimize destek olmak devletin sorumluluklarındandır. Bu nedenle KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizden ücret alınmaması gerekiyor” dedi.

Konuya ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunan Budak, son dönem izlenen yanlış politikalar sonucunda en temel haklardan biri olan eğitim hakkının bir ayrıcalık ve eşitsizlik konusu olduğuna dikkat çekti. Üniversite öğrencilerinin ailelerinden aldıkları desteklerle öğrenimlerini sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Budak, teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ülkemizde üniversiteyi farklı şehirlerde okuyacak olan her öğrencinin ve ailesinin yaşadığı en büyük sıkıntıların başında barınma sorunu gelmektedir. Yüksek Öğrenim Kurumu’nun (YÖK) açıkladığı 2019 yerleştirme sonuçları raporuna göre üniversitelerdeki doluluk oranı yüzde 90’ı aşmış, her 100 adaydan 81’i üniversiteli olmuş, Türkiye’deki üniversiteli öğrenci sayısı 7,5 milyonu bulmuştur. Bu sayının her geçen yıl artıyor olması beraberinde barınma sorununu da getirmektedir.

Anayasa’nın 42’nci maddesi “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlığı altında “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmüne yer vermiştir. Yüksek öğrenime adil bir şekilde erişilmesini sağlayacak tedbirleri almak birincil olarak devletin yükümlülüğüdür. Üniversite öğrencilerinin eğitim hakkına adil bir şekilde erişim sağlaması ve barınmalarının ücretsiz olması da bir açıdan sosyal devlet ilkesinin gereğidir.

Öte yandan ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, üniversiteye öğrenci gönderen aileleri maddi açıdan büyük sıkıntıya sokmaktadır. Kamu işçilerine yüzde 8, memurlara ise yüzde 4 zam teklif edildiği bir ortamda KYK yurtlarına 2019 yılı itibariyle yüzde 20’ye yakın zam yapılmış, zammın ardından, en düşük 168 TL olan yurt ücretleri 200 TL’ye ulaşmıştır. Aynı zamanda yurt kayıtları için alınan en düşük güvence bedeli de 224 TL’den 273 TL’ye yükseltilmiştir. Bu ekonomik koşullar altında pek çok üniversite öğrencisinin barınamadıkları için okullarını bırakmak zorunda oldukları da geçmiş örneklerde görülmektedir.

Özetle Anayasa’da yer alan sosyal devlet ilkesine göre yüksek öğrenim öğrencilerine destek vermek ve eğitim almalarını kolaylaştırmak adına yurt ücretlerini kaldırmak, ülkemizin geleceği adına devletimizin üstleneceği bir sorumluluk olmalıdır.”

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

16/8/1961 tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Teklifim gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Çetin Osman BUDAK

Antalya Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Bugün ülkemizde üniversiteyi farklı şehirlerde okuyacak olan her öğrencinin ve ailesinin yaşadığı en büyük sıkıntıların başında barınma sorunu gelmektedir. Yüksek Öğrenim Kurumu’nun (YÖK) açıkladığı 2019 yerleştirme sonuçları raporuna göre üniversitelerdeki doluluk oranı yüzde 90’ı aşmış, her 100 adaydan 81’i üniversiteli olmuş, Türkiye’deki üniversiteli öğrenci sayısı 7,5 milyonu bulmuştur. Bu sayının her geçen yıl artıyor olması beraberinde barınma sorununu da getirmektedir.

Anayasa’nın 42’nci maddesi “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlığı altında “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmüne yer vermiştir. Yüksek öğrenime adil bir şekilde erişilmesini sağlayacak tedbirleri almak birincil olarak devletin yükümlülüğüdür. Üniversite öğrencilerinin eğitim hakkına adil bir şekilde erişim sağlaması ve barınmalarının ücretsiz olması da bir açıdan sosyal devlet ilkesinin gereğidir.

Öte yandan ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, üniversiteye öğrenci gönderen aileleri maddi açıdan büyük sıkıntıya sokmaktadır. Kamu işçilerine yüzde sekiz, memurlara ise yüzde 4 zam teklif edildiği bir ortamda Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına 2019 yılı itibariyle yüzde 20’ye yakın zam yapılmış, zammın ardından, en düşük 168 TL olan yurt ücretleri 200 TL’ye ulaşmıştır. Aynı zamanda yurt kayıtları için alınan en düşük güvence bedeli de 224 TL’den 273 TL’ye yükseltilmiştir. Bu ekonomik koşullar altında pek çok üniversite öğrencisinin barınamadıkları için okullarını bırakmak zorunda oldukları da geçmiş örneklerde görülmektedir.

Özetle Anayasa’da yer alan sosyal devlet ilkesine göre yüksek öğrenim öğrencilerine destek vermek ve eğitim almalarını kolaylaştırmak adına yurt ücretlerini kaldırmak, ülkemizin geleceği adına devletimizin üstleneceği bir sorumluluk olmalıdır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile Kredi Yurtlar Kurumunun gelirlerinden öğrencilerden aldığı yurt ücreti ve benzeri kazançlar ile ilgili hükmün Kanun metninden çıkarılması öngörülmüştür. 

MADDE 2- Madde ile Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında barınma hakkı kazanan yüksek öğrenim öğrencilerinden yurt ücreti, depozito ve yemek ücreti alınmaması amaçlanmıştır.

MADDE 3- Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yüksek öğrenim öğrencilerinin bu Kanun hükümlerinden yararlandırılması amaçlanmıştır.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

16/8/1961 TARİH VE 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 28’inci maddesinin e) fıkrasındaki “ile yurtların her çeşit” ifadesi kanun metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’na aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

“EK MADDE 2- Kurumun yurtlarında barınma hakkı kazanan yüksek öğrenim öğrencilerinden yurt ücreti, yemek ücreti ve depozito alınmaz.”

MADDE 3- 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 7- Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Kurumun yurtlarında kalmakta olanlar bu Kanun hükümlerinden yararlandırılırlar.”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir